או סוף כל סוף רואים כבר את יצחק אינגבר!!!! הגבאי החזק
יצחק איפה התחבאת בתמונות עד עכשיו?