כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א, ערך את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקינו כ"ק האדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זצ"ל • סעודת ההילולא התקיימה בבית מדרשו בעיה"ק ירושלים, בהשתתפות קהל החסידים אשר האזין לשיחתו של האדמו"ר מעניני בעל ההילולא • צילום: JDN