הגה"צ אב"ד תפארת אליעזר שליט"א, יצא יחד עם מצטייני התלמידים מישיבתו 'עמק התורה', לנסיעה למקומות הקדושים באירופה • במהלך המסע התפפלו הם בציוני הצדיקים אשר טמונים וספונים בעיירה נאסויד, סיגוט, בישטינא, חוסט, זידיטשוב, בעלזא, אוסטראה, אניפולי, מעז'יבוז', ברדיטשוב ואומן • צילום: JDN