סליחות ראשונות בבית מדרשו של הגר"י טוביאס שליט"א רב ואב"ד שיכון ו' ב"ב אשר ירד לפני העמוד לחנן שיח ולהעתיר ברגש, בפיוטי הסליחות ובתחינות לשנה טובה ומתוקה • צילום: JDN