יחד עם כל כלל ישראל, נעמד כ"ק האדמו"ר מבעלעד שליט"א, לומר את סליחות במוצאי מנוחה, ולהעתיר לפני יושב מרום לשנה טובה ומבורכת • צילום: JDN