בהגיע חודש אלול, כאשר כלל ישראל ישראל מתכוננים לימי הרחמים והסליחות, ובכל אתר ואתר תוקעים בשופר בכדי לעורר את העם בתשובה, תיעד צלם JDN את כ"ק האדמו"ר מבורשטין בתקיעת שופר לאחר תפילת שחרית • צפו