לרגל ימי הרחמים והסליחות הגיע כ"ק מרן האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א, לביקור בבית כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא שליט"א, להתברך בברכת השנים ולשנה טובה ומתוקה • האדמו"רים איחלו זה לזה ברכת כתיבה וחתימה טובה, ונפרדו בחביבות גדולה • צילום: JDN