זה לא רבני שס זה רבנים מגדולי הדור
נראה אותך כותב על הרב שטיימן והר"ח קנייבסקי רבני דגל התורה
זה מראה עד כמה הניכור גדול לצערינו