עם סיום שנת השמיטה, הגיע הגאון רבי אברהם יהושע סלובייצ'יק שליט"א, ראש ישיבת בריסק, אל בית כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א, וערך שם את הפרוזבול כתקנת הלל הזקן • לאחר קיום המצווה, יצא הגאב"ד ללוותו כברת דרך ארוכה • צילום: JDN