צפו בתיעוד מאמירת הסליחות ערב ראש השנה תשע"ו בבית המדרש של הבעש"ט בעיירה מעזיבוז', ע"י בני עדות המזרח בנוסחם וכמנהגיהם • צילום: צחי רז-חדשות 24