מאוד מאוד מרגש לראות ובעיקר לשמוע את הקהל האדיר מי כעמך ישראל