בקהילת בעלעד התקיים שיעור מיוחד בהלכות ד' מינים ע"י הגאון רבי שלמה אברהם פאללמאן שליט"א, דומ"ץ בבית הדין קארלסבורג • קהל רב השתתף בשיעור המיוחד, כאשר לאחריו הביאו לולבים לבדיקה בפני הגה"צ אב"ד בעלעד שליט"א • צילום: JDN