בבית כ"ק גאב"ד צעהלים שליט"א בוויליאמסבורג, התקיימה מסיבה של מצווה לטובת כולל מגדלות מרקחים דצעהלים • נדיבי עם שהשתתפו בדינר, הרימו מנדבת ליבם לטובת המוסדות • צילום: JDN