בחסידות תולדות אהרן התקיים דינר 'השותפות' לטובת מוסדותיו של כ"ק האדמו"ר שליט"א • הדינר נערך באולמי מעלה החמישה שם נשמע נאום הכבוד ע"י הגאון ר' אלי' חיים שטערנבוך שליט"א דומ"ץ דקהילת באבוב-45 בירושלים, הנעימו את הערב מקהלת החסידות עם הקלידן יענקי רובין, וילד הפלא ארי רייך • צילום: JDN