לקראת יום הכיפורים, מסר הגה"צ רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, רב מערב בני ברק, ורבה של ארגון הצלה גוש דן, שיעור מיוחד בעניני הצלת חיים ביום הקדוש, בפני מתנדבים רבים • יחד עם הגה"צ שליט"א, ישב בשיעור ד"ר לוינגר, וענה לשאלות רפואיות רבות • צילום: אברימי ברגר