המוני יהודים הגיעו החל משעות הלילה לעריכת "כפרות" בחצר בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה, כאשר צוות שוחטים ובודקים מטעם הרבנות הראשית של רוסיה, שוהה במקום במשך כל השעות • לאחר תפילת שחרית עברו המתפללים הרבים לפני הרב הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר לקבלת "לעקח" כנהוג ובהם כארבע מאות מתלמידי מוסדות החינוך על טהרת הקודש במוסקבה • הערב – ליל התקדש החג, ייערכו במוסקבה מנייני תפילה רבים בהשתתפות אלפי יהודי העיר, כאשר בבית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה", נערכים הגבאים לקליטת למעלה מאלפיים מתפללים • צילום: נתן לאזובניקוב