בבית מרן הגרי"ש אלישיב התקיימה מעמד אבן הפינה למרכז רוחני בעיר הומל בבלארוס

אירוע מיוחד נערך בבית מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א בשכונת מאה שערים בירושלים, מעמד 'אבן הפינה' למרכז רוחני בעיר הומל בבלארוס, שמוקם על ידי ארגון מנורה – אור מאיר לאחינו בגולה, שבנשיאות הגאון רבי מתתיהו סולומון שליט"א ובהנהלת הרב שמעון ברוק.
עשרות משפחות יהודיות התקרבו ליהדות בשמירת תורה ומצוות בעיירה הומל שם שימש אביו של הגרי"ש אלישיב שליט"א הגאון רבי אברהם אלישיב זצ"ל כרב העיר. אולם כעת אין בו לא בית מדרש לא מקוה טהרה ולא מטבח כשר, בביקור האחרון שערך הרב ברוק בעיר הובאה בפניו הצעה לרכוש מבנה ענק בו ניתן לאכלס בית מדרש ומקוה טהרה ומטבח כשר כדי להחיות את היהודים מהומל שיכלו לשמור תורה ומצוות.
הרב ברוק שאל לעצת גדולי ישראל שעודדו אותו לקחת על עצמו לבנות את מרכז הרוחני ולחדש את הבית מקדש מעט, לבנות מקווה טהרה, ולהקים מטבח כשר שם יבשלו ויסעדו לתושבים היהודיים, מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב הביע את רצונו לארח בביתו את מעמד אבן הפינה לבית המדרש שיוקם בפאר והדר לזכרו של ראש הישיבה מרן הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל.
בבמעמד השתתפו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א הגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א, הגאון רבי עזריאל אוירבאך שליט"א, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ שליט"א, הגאון רבי דן סגל שליט"א, והרב אברהם צרויה שליט"א מארגנטינה, מרן הגרי"ש אלישיב בירך את משתתפי האירוע ואת היו"ר הרב שמעון ברוק שעושים גדולות למפעל רוחני חשוב זה.

מרן הגריהגר''ש אויערבאך ומרן הגרי''ש במעמדהגר''ש אויערבאך בלחיים להרב שמעון ברוקהגרש''ב סורוצקין במעמדimg_4412img_4415אבן הפינה ממרן הגרי''ש אלישיב