לקראת חג הסוכות הקרב ובא, הביאו בפני הגה"צ אב"ד סאטמאר בורו פארק שליט"א, מבחר של ארבעת המינים, בכדי שיוכל לבחור וליטול לעצמו מינים מהודרים • שעות ארוכות ישב האב"ד, ובדק אתרוג אחר אתרוג, לולב והדס, לשם מצווה • צילום: JDN