כשהוא חבוש בשטריימל לרגל המצווה, עלה כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א, ממחרת יום הכיפורים, וסיכך את סוכתו לשם מצווה • לאחר היות רוב הסוכה מסוככת כדין, נפנה האדמו"ר לסדר יומו העמוס, והותיר את המלאכה לגבאיו • צפו