בערב חג הסוכות, פנה כ"ק האדמו"ר מכוונת הלב שליט"א, לאגד את לולבו עם ההדסים והערבות, לשם מצוות עשה דאורייתא של נטילת לולב • צילום: JDN