מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א, עוסקים בעבודת הקודש של נענוע ארבעת המינים, הבוקר, יום א' של חול המועד סוכות תשע"ו • 'מוליך ומביא - כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד - כדי לעצור טללים רעים' • צילומים: שוקי לרר