הבוקר הגיע כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א, בראשות קהל חסידיו, לתפילה במקום ממנו לא זזה שכינה לעולם, שריד בית מקדשינו ותפארתינו - הכותל המערבי • לאחר תפילת שחרית , הלל הושענות ומוסף ברוב עם, נשא האדמו"ר תפילה במשך זמן רב, לישועת הכלל והפרט

1 הבדלה מוצאי יום א' בסוכת כ''ק מרן אדמו''ר זצוק''ל (1)

1 הבדלה מוצאי יום א' בסוכת כ''ק מרן אדמו''ר זצוק''ל (2)

1 הבדלה מוצאי יום א' בסוכת כ''ק מרן אדמו''ר זצוק''ל (3)

2 נענועים ביום א' דחוה''מ (1)

2 נענועים ביום א' דחוה''מ (2)

2 נענועים ביום א' דחוה''מ (3)

2 נענועים ביום א' דחוה''מ (4)

3 בנענועים וביציאה מהכותל א' דחוה''מ (1)

3 בנענועים וביציאה מהכותל א' דחוה''מ (2)

3 בנענועים וביציאה מהכותל א' דחוה''מ (3)

3 בנענועים וביציאה מהכותל א' דחוה''מ (4)

4 כ''ק מרן אדמו''ר שליט''א ביחד עם כ''ק מרן אדמו''ר מקופיטשניץ שליט''א (2)

5 באש התורה מול מקום המקדש (1)

5 באש התורה מול מקום המקדש (2)

5 באש התורה מול מקום המקדש (3)