בהשתתפות קהל רב נערך אמש מעמד שמחת בית השואבה המרכזית בשוה"ט ובריקודין של מצווה, בסוכה שע"י בית המדרש דעעש בבני ברק, בראשותו של כ"ק האדמו"ר שליט"א • כמידי שנה נשא האדמו"ר פילפול ארוך בעניין פלגא עלי ופלגא עלך, כאשר הקהל מאזינים בקשב רב לדברי התורה הקולחים מפיו • צילום: שוקי לרר

???????????????????????????????

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (2)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (3)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (5)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (7)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (8)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (11)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (13)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (14)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (16)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (17)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (18)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (21)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (22)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (23)

???????????????????????????????

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (25)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (26)

שמחת בית השואבה אצל האדמור מדעעש (27)