קהל רב השתתף בשמחת בית השואבה בראשות כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א, בסוכה הגדולה שע"י בית המדרש ברמת ויז'ניץ בחיפה • במשך שעות ארוכות נערך השולחן הטהור, כאשר הקהל רוקדים בעוז לרגל החג • צילום: שוקי לרר

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (1)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (2)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (3)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (4)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (5)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (7)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (8)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (9)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (10)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (11)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (12)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (16)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (17)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (20)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (21)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (22)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (24)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (25)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (26)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (27)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (29)

שמחת בית השואבה בחצר סערט ויז'ניץ (30)