הנגיד הרב יצחק משה יגודה הי"ו בעל האכסניא של האדמו"ר בעיה"ק צפת במנוחתו ב"אחוזת יגודה" בחודש אב העעל"ט, הנגיד הגיע עם כל בני משפחתו לברכת חג אצל האדמו"ר בסוכה שבמעונו, כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א בירכו ונתן לו כתשורה כ- 3 ספרים חדשים שיצאו לאחרונה ע"י מכון 'דבר חיים' להוצאת ספרי רבותיה"ק • צפו