אמש, יום רביעי, לרגל אושפיזא דמשה חגגו בביה"כ 'מאור חיים' ויז'ניץ שבקרית מאור חיים שבצפת את שמחת בית השואבה המרכזית יחד עם המרא דאתרא הרה"צ ר' אליעזר ארנסטר שליט"א ורבני העיר צפת • צפו בתיעוד

שמחת בית השואבה בביהכנ מאור חיים בצפת (2)

שמחת בית השואבה בביהכנ מאור חיים בצפת (3)

שמחת בית השואבה בביהכנ מאור חיים בצפת (4)

שמחת בית השואבה בביהכנ מאור חיים בצפת (5)

שמחת בית השואבה בביהכנ מאור חיים בצפת (6)