צפו במראות מכ"ק האדמו"ר מבורשטין שליט"א בשעת ההלל וההושענות, וכן מעריכת שולחנו הטהור לרגל שמחת בית השואבה• צילום: JDN