בבוקר יום הושענא רבה, נכנס כ"ק האדמו"ר מסדיגורה אל היכל בית מדרשו, ופתח באמירת אדון עולם בקול חוצב להבות אש • לאחר התפילה ערך האדמו"ר קידושא רבה לרגל אושפיזא דדוד מלכא משיחא • צילום: שוקי לרר