בליל הושענא רבה, ערך כ"ק האדמו"ר מבורשטין שליט"א את שולחנו הטהור לרגל אושפיזא דדוד מלכא משיחא בשילוב סעודת מלווה מלכה רבתי. קהל רב השתתף בסעודת המצווה • צילום: JDN