צפו במראות קודש מ"ק האדמו"ר מסקווירא ב"פ שליט"א, בעת בדיקת אתרוגים, אמירת תהלים ליל הושענא רבה ועריכת השולחן הטהור לרגל אושפיזא דדוד מלכה משיחא אמירת הושענות ביום הושענא רבה, טיש נעילת החג והבדלה במוצאי שמחת תורה • תיעוד