גלריית תמונות ממסע הלווית ראש ישיבת תורה אור זצ"ל • ההספדים, הבכיות והזעקות כאשר רבבות צועדים אחר מיטתו ובראשם, מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א, אדמו"רים ורבנים

רבבות בני אדם – כ-100 אלף במספר כך על פי הערכות המשטרה, צעדו מררים בבכי אחר מיטתו של מורם ורבם הנערץ, איש צדיק ותמים, זקן ראשי הישיבות, הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל, ראש ישיבת 'תורה אור', חבר מועצת גדולי התורה, וחבר נשיאות מפעל הש"ס.

קרא עוד:

[postim]

טרם צאת ההלוויה נישאו הספדים מרגשים ומעוררים בהיכל הישיבה, כאשר כל הדוברים דיברו בגדלותו ובצדקותו של הנפטר זצ"ל. בין היתר ספדו, זקני הרבנים וראשי הישיבות הרבנים הגאונים: רבי משה שטרנבוך ראב"ד העדה החרדית, רבי שמואל אויערבאך ר"י קול תורה, המשגיח רבי דן סגל, רבי שלמה משה עמאר הרה"ר לישראל, המשגיח רבי דב יפה מכפר חסידים, רבי אביעזר פילץ ר"י תפרח, ובנו מ"מ הרב שמחה שיינברג, שליט"א.

לאחר מכן נישאה המיטה אך ורק בידי אלה שטבלו במקווה, זאת על פי צוואת קודשו, והוצאה לרחובה של עיר. רבבות רבבות נצפו צועדים וממררים בבכי את לכתו של ראש הישיבה הנערץ והאהוב. מסע ההלוויה עבר דרך הרחובות: זית רענן, מנחת יצחק, דרך לואיס, ברנדייס, מלכי ישראל, מאה שערים עד שבטי ישראל. משם הובאה למנוחת עולמים בחלקת הנביאים שבהר הזיתים.

במסע ההלוויה נצפו מרנן ורבנן גדולי ישראל, כ"ק אדמו"רים: מבעלזא, צאנז, ערלוי וטריסק, והרבנים הגאונים: רבי ברוך דב פוברסקי ר"י פוניבז', רבי ממתיהו דייטש רבה של רמת שלמה, רבי משה טייטלבוים דומ"צ סאטמאר ירושלים, המשפיע רבי צבי מאיר זילברברג ראש כולל נחלת יעקב ורבי אשר ווייס גאב"ד דרכי הוראה.

האזינו להספדו המרגש של המשגיח רבי דן סגל בבכי מר:

צפו בגלריה ממסע ההלוויה, צילום: שמואל דריי JDN 

הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (2) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (4) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (6) P3210047 P3210051 P3210052 P3210056 P3210059 P3210060 P3210061 P3210063 P3210064 P3210067 P3210068 P3210069 resized_DSC_7822 resized_DSC_7897 resized_DSC_7920 resized_DSC_7948 resized_DSC_7949 resized_DSC_7952 resized_DSC_7954 resized_DSC_8013 resized_DSC_8015 resized_DSC_8018 resized_DSC_8025 resized_DSC_8027 הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (85) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (86) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (87) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (88) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (89) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (90) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (91) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (92) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (93) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (94) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (95) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (96) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (97) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (98) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (99) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (100) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (101) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (102) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (103) IMG_1324 IMG_1325 IMG_1325_1 IMG_1326 IMG_1327 IMG_1328 IMG_1329 IMG_1330 IMG_1331 IMG_1332 הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (73) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (74) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (75) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (76) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (77) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (78) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (79) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (80) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (81) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (82) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (83) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (84) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (37) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (38) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (39) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (40) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (41) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (42) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (43) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (44) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (45) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (46) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (47) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (48) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (49) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (50) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (51) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (52) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (53) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (54) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (55) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (56) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (57) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (58) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (59) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (60) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (61) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (62) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (63) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (64) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (65) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (66) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (67) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (68) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (69) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (70) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (71) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (72) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (30) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (31) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (32) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (33) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (34) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (35) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (36) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (9) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (10) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (11) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (12) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (13) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (14) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (15) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (16) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (17) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (18) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (19) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (20) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (21) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (22) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (23) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (24) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (25) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (26) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (27) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (28) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (29) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (1) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (3) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (5) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (7) הלווית הגרח''פ שיינברג זצ''ל (8)