ביום רביעי בערב הגיע מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א לאולמי ארמונות פרידמן בב"ב לסדר חופה וקידושין בחתונת נינו ונין למרן שר התורה שליט"א, נכד להגר"ש שטיינמן שליט"א ראש ישיבת קהילות יעקב, בן להרה"ג ישעיהו כהן ר"מ בישיבת עטרת שלמה לצעירים ב"ב. החתן מבחירי ישיבת ארחות תורה. לאחר החופה איחלו גדולי ישראל מזל טוב זה לזה • צפו