בביהמ"ד סאטמאר בירושלים, התקיימה סעודת הילולא לרגל יום היארצייט של כ"ק מרן האדמו"ר רבי חיים זאנוויל מריבניץ זי"ע • האירוע נערך ע"י ארגון לינת החסד, שהוקם לשמו ולזכרו כבית התבשיל והכנסת אורחים בעיה"ק ירושלים • צילום: ברוך אוביץ