בחצר הק' סאטמאר מתקיימת בימים אלו ברחבי העולם אירועים רבים, לרגל סיום מסכת שבת והתחלת מסכת עירובין, הנלמדים במסגרת חבורת "יסודי התורה", שע"י קהילת סאטמאר • בעיה"ק ירושלים נערך המעמד, ונשאו דברים: יו"ר המעמד הרב ישכר יאקאב מנהל המוסדות, נואם הכבוד כ"ק האדמו"ר מנחלת אהרן שליט"א, והמשא המרכזי הגה"צ דומ"ץ הקהילה • את סיום מסכת שבת ערך הרב שמואל זנוויל, מנהל הכולל ויו"ר קרן הבנין, והתחלת מסכת עירובין כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב שליט"א