חסידים ואנשי מעשה התכנסו במוצאי שבת האחרונה במוסקבה בירת רוסיה, לקחת חלק בסעודת הילולא ומלווה מלכה לציון יומא דהילולא ה-20 של כ"ק מרן אדמו"ר מריבניץ זצוק"ל, ששמו נודע לתהילה בכל קצווי הארץ כאחד מגדולי הצדיקים בדור האחרון, אשר מסר נפשו למען הפצת התורה והיהדות מעבר למסך הברזל ועבד את ה' בסילודין בקדושה וטהרה ורבים נושעו מברכות פיו • דברים במשנת בעל ההילולא קדישא השמיע הגה"ח ר' אהרן רבינוביץ שליט"א מחשובי המשפיעים בעיר מאנסי, הרב שמואל קופרמן מנהל בית חב"ד 'מרכז מוסקבה' ובנו של הרה"ח ר' ברוך קופרמן ז"ל שזכה לשמש את בעל ההילולא במלדובה • זכרונות מרתקים ומרטיטים השמיע ר' צבי הירש גרשוי, 'שמש' בית הכנסת המרכזי בשכונת מארינה רושצ'ה במוסקבה שזכה במשך ח"י שנים להיות מבאי ביתו של האדמו"ר מריבניץ • צילום: JDN