במסגרת חברת 'יסודי התורה' דחסידי סאטמאר, נערך סיום מסכת שבת והתחלת מסכת עירובין ע"פ סדר עמוד היומי שתיקן כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א • המעמד התקיים באולמי בית רחל בקריית יואל, בהשתתפות קהל הלומדים תושבי העיר, ותושבי מונסי • צילום: SOS IMAGES