קהל רב השתתף בשמחת נישואי נינם של גדולי ישראל מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א, ומרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א נכד לבנם וחתנם הגאון רבי שרגא נח שטיינמן שליט"א • צילום: שוקי לרר

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (1)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (2)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (3)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (5)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (6)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (7)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (8)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (9)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (10)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (11)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (12)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (14)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (15)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (16)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (17)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (20)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (23)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (24)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (26)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (27)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (28)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (29)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (30)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (33)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (34)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (36)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (38)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (41)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (43)

שמחת נישואי נין הגרח קנייבסקי והגראיל שטיינמן (44)