במסגרת חבורת 'יסודי התורה', בראשותו, ביוזמתו ובעידודו של כ" מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, נערך במונטריאול אשר בקנדה, סיום מסכת שבת והתחלת מסכת עירובין ע"פ סדר עמוד היומי • בסעודה נטלו חלק רבנים ואישים חשובים אשר נשאו מדברותיהם • צילום: JDN