בראשות קהל חסידיו, עלה לפנות ערב כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א לציון קדשו של זקינו כ"ק האדמו"ר בעל מקור ברוך זי"ע, הטמון בבית החיים זכרון מאיר בבני ברק, באוהל בית ויז'ניץ • שעה ארוכה העתיר האדמו"ר לישועת הכלל והפרט, כשהוא קורא את פתקאות החסידים מכל רחבי העולם • צילום: שוקי לרר

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (1)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (2)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (3)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (5)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (6)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (8)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (9)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (10)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (11)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (12)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (13)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (15)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (16)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (17)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (19)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (20)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (24)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (25)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (27)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (28)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (30)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (31)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (33)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (35)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (36)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (37)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (38)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (39)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (43)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (44)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (46)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (47)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (48)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (49)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (50)

האדמור מסערט ויז'ניץ בציון המקור ברוך (51)