בתפילה שנערכה ע"י "ישיבת מרן" שבסמוך לציונו בבית העלמין סנהדריה במלאות שנתיים להסתלקותו השתתפו גדולי תורה ואישי ציבור בראשם הרשל"צ הגר"א בקשי דורון שליט"א, חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף, הגר"מ טולדאנו ראש ישיבת משכן משה, הגר"נ נוסבוים ראש ישיבת חיי משה, הגר"ע בסיס רבה של ראש העין, הגר"י דרעי רבה של באר שבע, המקובל הגר"י עדס, סגר"ע ירושלים הרב צביקה כהן ואברכי הכוללים של ישיבת מרן • גדולי התורה נשאו תפילה בבכיה לנוכח המצב הקשה וגל הפיגועים הפוקדים אותנו. הראשל"צ הגר"א בקשי דורון פרץ בבכי כאשר קרא את תפילתו של מרן הגר"ע שתיקן לומר בשעת מלחמה ואמר כי אנו מבקשים בעת צרה שכזו שזכותו של מרן שהיה אביהם של ישראל כאשר בכל צרה היה זועק ומתחנן בבכיה תעמוד לנו לביטול הגזירות הקשות והרעות. המקובל הגר"י עדס קרא לציבור לזעוק בתפילה ולקבל על עצמו להמשיך את מורשתו של מרן זיע"א שמסר נפשו בהרבצת התורה ברחבי הארץ. הגר"י ביקש מהציבור שכל אחד בעירו ילך ויפיץ תורה בלימוד עם נערים ולהשפיע עליהם ללכת למוסדות על טהרת הקודש כדרכו של מרן זיע"א ובזכות זה נניצל מכל הגזירות. כמו"כ נשאו דברי חיזוק מתורתו של מרן חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף וחתנו הגר"מ טולדאנו • במהלך כל שעות העצרת חולק כיבוד קל למשתתפים ע"י ישיבת מרן • צילום: ישיבת מרן