באולמי תלמוד תורה סקווירא בבורו פארק, ערך כ"ק האדמו"ר מווערדיין שליט"א, את שמחת השבע ברכות המרכזית לרגל נישואי נכדו, בן לבנו הרה"צ ר' חיים מרדכי לייפער שליט"א • קהל נכבד השתתף בשמחה לכבוד המחותן הדגול • צילום: JDN