כעבור עשור: שבת היסטורית ומרוממת בחצר הקודש ויז'ניץ

אי אפשר לתאר את החוויה הרוחנית שחוו אלפי חסידי ויז'ניץ אמש שבת קודש, אך נביא כאן רשמים שלקטנו מפי החסידים, שגילו באוזננו את רגשותיהם העולים וגואים עם צאת השבת • גלריה

אלפי חסידי ויז'ניץ מכל רחבי הארץ והעולם שבתו השבת – פרשת ויקרא – בקריית ויזנ'יץ כדי להתחמם לאורו של מנהיגם ורבם החדש כ"ק אדמו"ר שליט"א, לכבוד השבת הראשונה, שבת החודש וראש חודש ניסן.

קרא עוד:

[postim]

הנהלת איגוד מוסדות ויז'ניץ יחד עם ועד הכנסת אורחים נערכו לקליטת קהל האלפים שבאו מכל ריכוזי אנ"ש מהארץ ומהתפוצות. 2,500 מיטות הוכנו והוצעו לאורחים בבנייני המוסדות. מטבח הישיבה סיפק בכל סעודה כ-4,000 מנות לאורחים ולתלמידי ישיבות ויז'ניץ בארה"ק.

בזמן הדלקת הנרות ירושלים – לפי מנהג ויז'ניץ – עלה האדמו"ר שליט"א לבית המדרש הגדול. עם כניסתו פתח בקול חוצב, בנוסח המלבב "הודו לה' כי טוב" כשהוא מוחא כף אל כף בהתלהבות, וכל הקהל מצטרף אחריו בקול אדיר.

לתפילת קבלת שבת ניגש האדמו"ר שליט"א, לאחר התפילה לא עברו הקהל בזה אחר זה לאחל א גוטע'ן שאבעס בשל העומס, האדמו"ר עלה לארון הקודש ובירך את כל הקהל בברכת א' גוט'ן שאבעס.

במשך שעתיים וחצי שחלפו מסיום התפילה ועד השעה שנקבעה לכניסתו של האדמו"ר שליט"א לעריכת הטיש – בית המדרש לבש צורה חדשה: טורבינות מיוחדות בהם 3,500 מקומות עמידה ובנות 10 קומות הוקמו לאורך כל בית המדרש. עשרות שורות של ספסלים סודרו לצד השולחן המרכזי ובהם למעלה מ-1,800 מקומות ישיבה.

הס הושלך בביהמ"ד עם כניסתו של האדמו"ר שליט"א בפנים מפיקות יראה עילאית לעריכת הטיש. הקהל הקדוש החל לשיר גוט שבת, ושוב, הס הושלך בקהל בזמן שהאדמו"ר פתח באמירת 'שלום עליכם'.

לימין האדמו"ר ישב גיסו הרה"ג רבי מנחם ארנסטר שליט"א – ראש ישיבת ויזנ'יץ, ולשמאלו הרה"ג רבי ישראל אליעזר אדלר שליט"א – רב קהילת  ויז'ניץ רחובות.

האדמו"ר שליט"א פתח בזמר 'כל מקדש' לפני נטילת ידיים, בהתלהבות וברגש קודש, מטעים כל תיבה ותיבה במתיקות נעימה, מתענג על אהבת ונועם קדושת השבת. אחר כך הורה לאחד מזקני החסידים לפצוח באחד מניגוני השמחה המיוחדים לעת הזו, כאשר האדמו"ר מרומם ומלהיב בידו את קהל חסידיו ומעריציו.

האדמו"ר לא אמר דבר תורה, כמנהג אביו הק' זצ"ל, שלא לומר תורה עד לסיום שלושים ימי האבל. אחר ברכת המזון קמו לריקוד נלהב. ריקוד זה היווה את אות הפתיחה לעריכת השולחן השני – ה"צוויטען טיש". בעלי השמחות העמידו פירות ובחורי חמד שהגיעו לגיל בר מצוה עלו להרצות בפני האדמו"ר מתוך דרשת הבר מצוה ולקבל פרי לברכה.

אח"כ שר האדמו"ר את סדר הזמירות כפי שנהג אביו הקדוש זצ"ל. כשהשיא מגיע בעת שירת "קה ריבון" במתיקות נפלאה ובהדרת קודש ברתת ובזיע.

בתפילת שחרית ניגש האדמו"ר ל"שוכן עד" ולתפילת הלל.  כמו כן הפטיר 'החודש' וניגש לתפילת מוסף – החודש. לאחר התפילה שימש בסנדקאות בברית ונכנס לקידושא רבא בהיכל הישיבה.

חידוש מרענן היה בעריכת השולחן "מיטאג טיש" שנערך כשעה לאחר סיום התפילה. האדמו"ר הורה לאברכים לבוא לטיש רק לאחר שעה וחצי מסיום התפילה, כדי שלא לפגוע בשולחן השבת. ואילו מהבחורים ביקש האדמו"ר לבוא כבר שעה אחרי התפילה, כך שבתחילת הטיש נכחו בחורים בלבד.

סעודה שלישית נערכה בבית המדרש הגדול שהיה שרוי בעלטה גמורה. האדמו"ר שר את סדר הזמירות כשעל פניו נסוכה יראה עילאית. מה נורא היה המחזה, מסביב שוררת כאמור עלטה ורק פני הרבי מאירים בזוך ומקרינים קרני הוד של התעוררות ותשובה, של דבקות והתעלות. האדמו"ר שר בדבקות עצומה ובהשתפכות הנפש, בקול מעורר עד שיתי הנפש, והקהל שר אחריו בהתעוררות ודביקות.

בזמן מוצאי שבת הכריז המשב"ק, הרה"ג רבי שאול גרינברגר כי בהוראת האדמו"ר אסור לצלם את מהלך הטיש ובזמן ההבדלה וכן בדרכו לביתו.

הס הושלך באולם כשהאדמו"ר החל לדבר לקהל. בככי עצום פתח את דבריו "לב יודע מרת נפשו, אבותיי הקדושים היו ראויים לכהן כאדמו"רים. הם קידשו את עצמם בימי נעוריהם", בכה האדמו"ר והמשיך: "אבל אני, איני ראוי לאיצטלא זו – וזו גזירת הקהל".

עוד המשיך הרבי: "קשה לי כשקורים לי רבי. איני רוצה שיכתבו ויקראו לי 'כבוד קדושת'. מביאים לי קויטלך ואיני ראוי לזה. אי"ה כל הקויטלך אמסור על הציון של אבי הקדוש שימלא כל משאלותיכם לטובה".

בסיום דבריו קרא לקהל לתמוך במפעל קמחא דפסחא שייסד אביו הקדוש, המתנהל ע"י המשב"ק ר' הערשל הכהן כץ.

לאחר תפילת ערבית הבדיל על הכוס ולאחר מכן קהל האלפים עבר לברך ולהתברך בברכת א' גוטע וואך וא' גוט'ן חודש בביתו נאווה קודש.

צפו בגלריה, ההכנות לקראת שבת בקרית ויז'ניץ, האדמו"ר מויז'ניץ בדרכו לבית המדרש ערב שבת.

צילום: שוקי לרר

yuyuyDSC_0526 yuyuyDSC_0530 yuyuyDSC_0533 yuyuyDSC_0535 yuyuyDSC_0537 yuyuyDSC_0539 yuyuyDSC_0540 yuyuyDSC_0545 yuyuyDSC_0547 yuyuyDSC_0549 yuyuyDSC_0550 yuyuyDSC_0552 yuyuyDSC_0553 yuyuyDSC_0554 yuyuyDSC_0556 yuyuyDSC_0558 yuyuyDSC_0567 yuyuyDSC_0576 yuyuyDSC_0579 yuyuyDSC_0582 yuyuyDSC_0588 yuyuyDSC_0616 yuyuyDSC_0618 yuyuyDSC_0619 yuyuyDSC_0623 yuyuyDSC_0626 yuyuyDSC_0628 yuyuyDSC_0629 yuyuyDSC_0633 yuyuyDSC_0635 yuyuyDSC_0637 yuyuyDSC_0643 yuyuyDSC_0645 yuyuyDSC_0656 yuyuyDSC_0659 yuyuyDSC_0662 yuyuyDSC_0670 yuyuyDSC_0673 yuyuyDSC_0675 yuyuyDSC_0684 yuyuyDSC_0691 yuyuyDSC_0698 yuyuyDSC_0717 yuyuyDSC_0721 yuyuyDSC_0723 yuyuyDSC_0725 yuyuyDSC_0728 yuyuyDSC_0730 yuyuyDSC_0738 yuyuyDSC_0743 yuyuyDSC_0747 yuyuyDSC_0748 yuyuyDSC_0749 yuyuyDSC_0755 yuyuyDSC_0756 yuyuyDSC_0757 yuyuyDSC_0761

37 תגובות

מהיום אסור לצלם בויזניץ?

מה עם תמונות מכ"ק אדמו"ר שליט"א מויז'ניץ (הרמ"מ)

יהיה צילומים הכל שטויות והבלים
כמו שאין צילומים מהמונסי

בטיש של מרן האדמו"ר מהר"י

פארענצעס צד אחד 10 קומות צד שני 8 קומות באורך של 31 מטר היו 1530 איש + פארענצע ממול של 8 קומות היו עוד כ 200 בחורי ישיבה קטנה

במקומות הישיבה היו 6 שורות משני צידי השולחן בו ישבו 840 איש

1530
200
840 ישיבה
_____
2570 איש בס"ה

בטיש של כ"ק האדמו"ר מוהרמ"מ

פראנצעס משני צידי השולחן של 12 קומות על אורך של 25 מטר היו 1800 איש ועוד פארענצע של 10 קומות ממול עליו עמדו עוד כ 250 אברכים
מקומות ישיבה היו 3 שורות מכל צד עליהם ישבו 250 מבוגרים

1800
250
250
_____
2300

סיכום מהר"י 2570
סיכום מוהר"מ 2300

יחי ההבדל הקטן

במונסי אין שום תמונות באמת!!!

אין סיכוי שיש כזה הבדל קטן בין ר' ישראל לר' מנדל.

ר' ישראל 4000+ משפחות

ר' מנדל 400+ משפחות

הייתי גם בתפילה וגם בטישים אצל מרן האדמו"ר מויזניץ ואצל כ"ק האדמו"ר מהר"מ ממרכז ויזניץ, להלן המספרים:
בתפילה ליל שב"ק:
ויזניץ – כ-4500 איש.
מרכז ויזניץ – 600 איש.
טיש ליל שבת:
גברים בלבד:
ויזניץ לפחות 6000 איש
מרכז ויזניץ לא יותר מ-1000 איש (כולל סקרנים)
האדמו"ר מויזניץ ניהל טיש שהזכיר את הטישים של אביו בשילוב כמה שינויים מסוימים, חלקם מסבו האמרי חיים וחלקם שלו אישית, זה היה טיש מאוד טבעי ומרגש.
האדמו"ר הרמ"מ ניהל טיש דומה מאוד לאבא שלו, הייתי אומר שהוא עבד קשה מאוד כדי שזה יהי' דומה ב-100% (אני ח"ו לא משמיץ ככל הנראה מטרתו באמת להלהיב נפשות).
האדמו"ר מויזניץ כשרק התחיל לבכות בכו יחד איתו אלפי איש (בס"ג כשדיבר על כך שאינו עובד ה' כאבותיו), שמעו אנשים ממררים בבכי.
האדמו"ר הרמ"מ כשדיבר (הוא אמר הרבה שמועס'ים וד"ת והזכיר לציבור את הנהגות אביו) וכשהתחיל לבכות, לא ראית שום התרגשות אצל הציבור.
האדמו"ר מויזניץ ישב עם גלריה מכובדת כשמצדדיו: הרב ארנסטר חתן האדמור זיע"א, הרב אדלר מרחובות, הרב אליעזר דוד פרידמן, האדמור מאנטניא, הרב משה שאול קליין, הרב יעקב מאיר שטרן, הרב יצחק ברטלר ראש ישיבת איתרי, הרב יצחק טווערסקי בןם האדמור מסקוירא, הרב ברוך שמשון הגר בן האדמור מויזניץ מאנסי, בנו הרב חיים מאיר הגר רב הקהילה בב"פ, ועוד 3 מבני וחתני הרב ארנסטר חתן האדמו"ר זיע"א. בשולחן למטה (מחוסר מקום על הבמה) ישבו עשרות רבנים דיינים מוצי"ם וראשי ישיבות אנשי ציבור וכדו' (הרב חיים משה פלדמן – מוזס – קופרברג – שטוקהמר מזכיר מועצגה"ת לשעבר – הרב פקשר – הרב אייזנברג – הרב ויזניצר – הרב ויינברגר – עשרות נציגי ציבור ועוד עשרות רבות של רבנים). מאחרוני עמדו הר"ר הערשל כץ ואהרן גוטסמן גבאי הרבי זצ"ל וב"צ שטנגר גבאי נאמן ביתו של האדמו"ר.
אצל האדמו"ר הרמ"מ ממרכז ויזניץ, ישבו בנו הרב חיים מאיר הגר רב הקהילה בב"פ, חתנו הרב דוד רוזנבוים בן האדמו"ר מפרמישלאן, מצד שני ישבו גיסיו הרב הורוביץ בן הגאון אברהם דוד הורוביץ גאב"ד שטראסבורג, והרב אליעזר ארנסטר נכד האדמור האמרי חיים, למטה ישבו הרב גרינברג – קליין – שטרן רבני הקהילה בערים, חלק גדול מחסידי פרמישלאן שהשבוע לא ערך טיש וחלק גדול מחסידיו הגיעו לטיש של האדמור הרמ"מ, הרב יעקב ולצר לשעבר מזכיר מועצגה"ת (אגב, הוא מנהל סמינר ויזניץ מעניין מאוד האם הוא ישרוד שם או שיודח לטובת חסיד ויזניץ), גבאיו היו הרב יוקיל וייס – הרב יוקיל וייס – הרב בעריש גפנר.
אצל האדמו"ר מויזניץ היה 7 בחורים שהשבוע נכנסים לעול התורה (בר מצווה) שקיבלו פירות ועוד 12 שלום זכר (בויזניץ בחורי ב"מ ואברכים שעושים שלום זכר מקבלים פירות מיד האדמו"ר)
אצל האדמו"ר הרמ"מ ממרכז ויזניץ היו 2 שמחות שלום זכר, ובחור בר מצווה אחד.
בטיש בויזניץ לא היה מקום לסקרנים בכלל (אני נכנסתי כשמרוב הלחץ נפרצה הדלת הצפונית) ועוד מאוד רבות של חסידים (חלקם אנשים מכובדים) נשארו ללא מקומות.
בטיש במרכז ויזניץ היה מקום לכ-400 סקרנים וטוב מאוד הם עשו שלא הכניסו את הפרחחים שהתשוללו בחוץ (במקום בפינת הרח' עזרא-השומר-רבי עקיבא, כהרגלם הם באו להפריע להם) לחסידי מרכז ויזניץ היה מקום.
בטיש ויזניץ עמדו בצפיפות אדירה, לא היה אחד שלא הזיע כהוגן,
בטיש מרכז ויזניץ עמדו ברחבות.

יחי ההבדל הקטן!

אצל מאור ישראל מרן האדמו"ר מויזניץ, שימש הגה"ח שאול גרינברג שליט"א מגדולי משפיעי החסידות

אצל כ"ק האדמו"ר הקוה"ט מהר"מ ממרכז ויזניץ, שימש הרה"ח יוקיל וייס שלפני שלשה חודשים מונה למשגיח.

וד"ל.

מאור ישראל מרן האדמו"ר מויזניץ ערך את תפילותו והטישים במקום שהתפללו אבותיו זה 70 שנה ב"שיכון אהבת ישראל ואור החיים – ויזניץ"

ואילו כ"ק האדמו"ר מהרמ"מ ממרכז ויזניץ ערך את תפילותיו והטישים במתחם סיניבר משאבות לשעבר!

נחמן תפסיק לשקר: דוגמה אחד לשקרים הרבים שלך

אצל האדמו"ר מוהרמ"מ היו השבת 6 חתני בר מצוה שעלו על השולחן לאמירת הפשעטיל כנהוג ולא 1 כפי שכתבת

חבל להשוות, זה רק מפחית הערך של הדבר
כל אחד יודע ומבין מיהו האדמו"ר מוויזניץ שליט"א
ומיהו כ"ק אדמו"ר מהייליגע וויזניץ וחבל ללכלך חינם

נחמן אתה לא אומר אמת
הייתי אצל האדמו"ר הגר"ממ. היו שם 1,000 חסידים ועוד מאות סקרנים, בזמן הקידוש ספרתי כ – 2,000 איש שהיו שם, ועמדו צפופים.
אצל האדמו"ר מויזניץ היו כמובן הרבה יותר, 5,000 או 6,000, וכמובן עוד המון סקרנים. אף דלת לא היתה סגורה כך שאיני יודע על איזו דלת פרוצה אתה מדבר.
והשקר הכי גדול, במקרה הייתי אצל הצעיר כשניגשו נערי הבר מצווה, ניגשו 5 או 6 בחורים ולא 1 כמו שאתה אומר.
ההבדלים במספר החסידים בין השניים גדולים מאד ולא צריך להוסיף שקרים כדי לחדד את הענין. חבל.

המודד האמיתי אני חושב זה בתפילת קבלת שבת, לכן הלכתי לספור בשני הויזניץ, והגעתי

בביהמ"ד הגדול בקריה ל 1820 שטריימלאך

בביהמ"דהגדול במרכז ל 980 שטריימלאך

ואני סובר שכמה שלא יהיה לכ"ק האדמו"ר מוהרמ"מ שליט"א נקרא הצלחה.
כי להתחיל מאפס ולהקים כזה ממלכה מפוארת נקרא הצלחה אדירה.
[ואני לא מדבר על זה שהם הצליחו להרים היכל טישים מפואר תוך חצי שבוע בהשקעה כה עצומה.]
אלא להקים בית מדרש ענק ומפואר במרכז בני ברק, רשת תלמודי תורה, כוללים, ישיבות, וקהל כה ענק של משפחות, עד שלדברי רבים מהימנים [לא הייתי שם] הצליח להרים כזה עוילם ענק השבוע בטיש, והכל תוך זמן קצר של כ3-4 שנים, אז גם אם זה רק רבע מהקהל שהיה להאדמו"ר מוהר"י שליט"א, תיקרא הצלחה אדירה וענקית.

דרך אגב בחצר ויזניץ [מוהר"י] השתתפו כ 80 אחוז מחסידי ויזניץ מונסי משא"כ אצל חצר ויזניץ[מוהרמ"מ] שלא היה לו את זה,
מנקודת מבטי זה אומר שלחצר ויזניץ [מוהרמ"מ] זה הצלחה אדירה להרים שאטר ענק של 900 מ"ר עם 11 קומות פארנצע'ס

המציאות הוא שהאדמור מוויזיץ מהמרכז, מזכיר יותר את אבא שלו, מאשר האדמור השני מהאיגוד

זה הנתונים
וגם אחרי כאלה רדיפות להגיע לכזה שבת ולהקים כזה אתר מרשים זה הצלחה

היה שם בין 5 ל6 ברמצוות בחורים

לא לשקר, !!!

חברים, מספיק!
כולם יודעים הכל! כולם יודעים, אין טעם למזער או להגדיל מספרים – זה לא יעזור.
לצד המספרים שבזמינו אינם משקפים שום דבר מהותי, ישנם תכונות.
אני לא חסיד – ואין לי שיג ושיח עם וויז'ניץ. ובכל זאת ניתן לראות באיזו חצר ישנם יותר אדוקים, ובאיזו חצר ישנה רק ירושת אבות ולחץ חברתי. באיזו חצר ישנה אחוות בניין, ובאיזו פחות.
גם על תכונות ההנהגה, יש הרבה לכתוב, אלא שאין נה לדברים להתפרסם – אף כי הכל יודעים. כולם יודעים ושותקים – ויש שלא מצליחים להתגבר על פרצי צחוק…

ליעקב!

אין לך מושג עד כמה שאתה צודק, זה אמנם לא היה השבוע אבל אין ספק ש80% מחסידי ויזניץ מאנסי יבואו לחסות בצל מרן האדמו"ר שליט"א מויזניץ.

אגב, לא רק חסידי מאנסי עוד יסתופפו בצילו אלא אלפי חסידים ואנשי מעשה (איך כתב יצחק מאיר פאלוך אחד מאלפי מעריציו ואוהדיו בארץ ובחו"ל) מסתופפים בצילו

בר מצווה היו רק 1 ואת זה ראיתי, אבל למה אתם לא מגיבים על זה שהיה 2 שלום זכר, האם לא היה אפ' אחד???????

פ. חוטט

למה אתה מתכוון, האם היית בשבת אצל הרבי שליט"א?

חבר שלי שעמד בראש מטה הבחירות של שלומי אמונים ופילח את גודל החצרות החסידיות מסר לי נתון מעניין ובדוק: החלוקה בויז'ניץ עומדת על 84% לבן הראשון, 16% לבן השני בממוצע ארצי

בני ברק: האח הגדול:1500 משפחות, האח הקטן: 120 משפחות
ירושלים: האח הגדול 560 משפחות, האח הקטן: 13 משפחות
מודיעין עילית: האח הגדול: 320 משפחות, האח הקטן: 0 משפחות
ביתר: האח הגדול 120 משפחות, האח הקטן: משפחה אחת
בית שמש: האח הגדול: 130 משפחות, האח הקטן: 9 משפחות
אלעד: האח הגדול: 480 משפחות, האח הקטן: 80 משפחות
אשדוד: האח הגדול: 350 משפחות, האח הקטן: 75 משפחות
פתח תקוה: האח הגדול: 12 משפחות, האח הקטן: משפחה אחת
קוממיות: האח הגדול: 14 משפחות, האח הקטן: 0 משפחות
עפולה: האח הגדול: 23 משפחות, האח הקטן: 0 משפחות
צפת: האח הגדול: 28 משפחות, האח הקטן, משפחה אחת

זה שחסידי ויזניץ מאנסי באו זה אומר דרשני ?
כי זה משדר לחץ להראות שיש הרבה ציבור
ואצל הצד השני זה הציבור שלהם נטו

מה עם התמונות של האדמו"ר רמ"מ וחסידיו?

סתם לכתוב שטותים שיש ל האח הגדול 3500 משפחות ולבן הקטן 300 ואחר כך לכתוב שיש לו 16%

וואי איזה קטנוניות חוגגת פה.
כולם אהובים כולם ברורים, מה זה משנה המספרים.
עושה רושם שמאות איש עמדו וספרו בכל מקום בזמן התפלה והטישים, התרכזתם קצת בעבודה שלהם התקשרתם לצדיקים ?, הטישים וכו' לא נועדו לספירת קולות אלא להתעלות רוחנית והתקשרת לצדיק.

לנחמן,

אני מתכוון שזה שכמה מאות חסידים כלואים בתוך מוסדות ולחץ-חברתי, לא ישווה לחסידות שכל בניה אדוקים ומלאי רצון.
זה פחות את היתר, הבן בעצמך…

חברים!!!

אנחנו חייבים להפעיל לחץ על מנהלי האתרים לחדול מן החרמות!!!

מדוע אין ולו סיקור קצר על השבת בחצר האדמו"ר הרמ"מ?!?!?!?!?

מה זה החרם הזה?!?!?!?!?

מה שהכי יפה שכולם ממנטרים על "שלום" – ובכל זאת לא מרשים לפרסם את אחד האחים. מה שעוד יותר שובה את ליבי, זאת העובדה שחסידות אחת מצהירה על ענווה, ברמה של איסור צילומים וברמה של הסרת תוארים.
אז עם כזו ענווה ורצון טוב, למה מחרימים אח?!?!?
למה מחרימים עדה בישראל?!?!?!?!?!?!?
למה?!?!?!??

פ. חוטט בהתחלה שכתבת, ניסית להשוות לעצמך מראה של ניטראלי מהצד, מה קרה שהתפרצת.

ובכן:
למה לא מביאים תמונות ממרכז ויזניץ
1. אין תמונות ממרכז ויזניץ כי מה לעשות שבס"ג אין ס-ק-ר-נ-י-ם, יש רק היימישע עולם ובס"ג (הייתי וראיתי) היכל הטיש (ההיכל קודש) לא היה מלא, והמערכת שלכם לא אישרה להוציא תמונות החוצה, לפני עריכה בפטושופ.
2. הרי אתה חסיד מרכז ויזניץ, ואתה יודע את האמת שלצד השני יש ציבור גדול לפחות פי 5.5 ממה שיש לכם, מה ההשוואה? האם מכל חסידות שהיא בינונית ומטה יש סיקור? את מי זה מעניין???
3. זה מאוד כואב לשמוע שחסידי מרכז ויזניץ (אני בטוח שזה ללא ידיעת רבם – הוא מנהיג דגול ואין ספק שהראש שלו נמצא במקומות רציניים יותר) הציעו סכומי עתק לשבועונים וצהובונים למיניהם שישווקו אותם, תגיד לחברים שלך שכל זה שטויות ושיתחילו להיות מקושרים באמת לאדמו"ר מהרמ"מ שאין ספק שסולד מכל זה כאחיו האדמו"ר מויזניץ.

ולסיום, פ. חוטט הרבי שלך לא מרשה לצ'וטט באינטרנט, כמו כן לפי התגובות של חלק מחסידי ויזניץ פה הרבי הצדיק שלכם גם לא מרשה וסולד מהדברים הללו, תשאירו את המערכה הזאת לנו… הפרעמדער'ס…

לפ. חוטט

ודאי תשאל מה העניין שלי בויזניץ?

ובכן אני גרתי בשכנות למרתף ברח' רש"י, נדבקתי ליהודי הזה, לא כחסיד!!!
אם הייתי חסיד לא הייתי עונה לך, למרות שאני בטוח שחלק מחסידי ויזניץ גם רואים ואולי אפ' מגיבים באתר הזה, אבל הם השוליים שבשוליים, הם נמצאים במקום אחר לגמרי.
הצביעות שלך זה מה שמרגיז אותי, אני בטוח שאתה מכיר אותי, מלפני כשלש שנים שהפכתם את המתחם של סיניבר לקרית החינוך שלכם אני מגיע די הרבה, והשבוע למרות שאני לא נראה ממש חסיד הרשו לי להיכנס כי אני אורח די קבוע, ואפ' תתפלא לשמוע נהנה מהטישים והבאטע'ס אצל האדמו"ר הרמ"מ.
אבל למה אתה מ-ש-ק-ר תגיד: אני חסיד של האדמו"ר הרמ"מ ממרכז ויזניץ ויש לי את הזכות לכתוב מה שאני רוצה, לפחות תודה…

אבל את האמת אי אפשר להסתיר

מאת פ. חוטט‏:
י״ח באדר תשע״ב בשעה 10:00
או מדוע ישב הרה"צ 'מרותק כולו'?

את זה כתבת לפני חודש!!! אתה משמיצן וצבוע. וד"ל.

לפי תחקיר קו החשיפות לר' ישראל-370 אלף משפחות
לר' מנדל-37 אלף משפחות
כלומר 90 אחוז לר"י ו10 אחוז לרמ"מ

טוב, זאת בדיוק הדינאמיקה בניקים, כל אחד בונה תילי תילים של השערות.

שים לב טוב – ואין לי איך להוכיח לך את זה – לא די שאינני וויז'זניץ, אלא שאינני חסיד בכלל. אני בוהה בכל העדר בשעשוע רבתי. אתם מספקים סחורה לא רעה…

אשר לטענותיך, אין לי התפרצות על ר"י, ואין לי שום סימפטיה לר"מ.

יש לי התפרצות וגדולה מאוד – ואם אינך וייניצער וודאי תסכים עימי – על המגמתיות הנוראה. מדוע לא מסקרים את הרמ"מ?!?!?

אם אתה מחפש את הודעותיי, תוכל למצוא כו"כ מקומות שצעקתי חמס על הדרת עיתון משפחה, וכדו'. (שם הניק שלי פ. חוטט, הוא עיוות על 'פ. חובב' שנוזף במשפחה…).

גם אם לא היית וויז'ניצאי אידיוט, היית שם לב כי מה שכתבתי על הרה"צ שיש 'מרותק כולו', היה בסך הכל ביקורת כלפי הנהת האתר, שאת הכתב שלה ציטטתי. לדעתי, אין זאת מחמאה גדולה לספר שהרה"צ היה מרותק כולו, ועל כבודו מחיתי!.

אשר לשאר בלבוליך. באמת שלא הבנתי. לא רק שאינני ויז'ניצר. גם כמעט שאינני דורך בבני ברק. אין לי מושג מהו אותו מתחם, ואין לי מושג כמה חסידים יש למי.
רק זאת ידעתי, כי אותם חסידי רמ"מ שבעירנו – אמנם מעטים מחסידי ר"י – אבל הם דבוקים ברמות מטורפות. ועל כך יש לקנאות.

ועתה נחמן, אני מתחייב אם תמשיך לתקוף אישית, לא אענה לך .

לפ. חוטט!
נבהלתי מהאיום!!!
אני גם מציע לך באמת לא לענות לי אם נפגעת, לא לזה התכוונתי.
"דמגוגיה בגרוש" – לבוא ולומר שחסידי ויזניץ צריכים לקנאות בחסידי האדמו"ר ממרכז ויזניץ.
ולמה דמגוגיה?
כי, הקיצוניות ששוררת אצל חסידי האדמו"ר הרמ"מ (שוב ללא הכללה – לא כולם) אינה נמצאת אצל שום חסידות הגיונית ונורמלית.
ומאידך גיסא, חסידי ויזניץ (לא יודע אם כולם – בכל מקרה את מי שאני מכיר) מחזיקים מרבם כיחיד בדורו במידות טובות ענווה ושפלות הרוח בחסד ועוד. אינני יודע אם הם צודקים אבל אני מבין את הלך רוחם טוב מאוד, וההיסטוריה של היהודי הגדול הזה מוכיחה זאת למעלה מכל ספק.
כנראה שאצלך המושג של אחוות רעים הינו להסתובב בעת ברכת כהנים כשפני הכהנים מול הרבי ועוד דברים מוזרים (שוב אני לא רוצה להכליל ובוודאי שאני לא רוצה שיישמע ממני מילה אחת נגד האדמו"ר ממרכז ויזניץ שבוודאי יש לו גם מעלות לצד הנהגתו.

בני ברק: האח הגדול: 500 משפחות, האח הקטן: 220 משפחות
ירושלים: האח הגדול 300 משפחות, האח הקטן: 50 משפחות
מודיעין עילית: האח הגדול: 220 משפחות, האח הקטן: 0 משפחות
ביתר: האח הגדול 80 משפחות, האח הקטן: 8 משפחות
בית שמש: האח הגדול: 75 משפחות, האח הקטן: 15 משפחות
אלעד: האח הגדול: 320 משפחות, האח הקטן: 100 משפחות
אשדוד: האח הגדול: 250 משפחות, האח הקטן: 125 משפחות
עפולה: האח הגדול: 15 משפחות, האח הקטן: 0 משפחות
שונות: האח הגדול 40 משפחות האח הקטן 25 משפחות

ס"ה ארצי: האח הגדול 1800 משפחות האח הקטן 543

חוץ לארץ:
ארה"ב: האח הגדול 150 האח הקטן 250
מונטריאול: האח הגדול 20 משפחות האח הקטן 45 משפחות
לונדון: האח הגדול 90 משפחות האח הקטן 60 משפחות
אנטוורפן: האח הגדול 40 משפחות האח הקטן 15 משפחות

ס"ה: האח הגדול 300 האח הקטן 370 משפחות

למר חלוקת הכוחות.

אם כל הרשימה שלך נכונה כמו זה שבבני ברק יש לאדמו"ר מויזניץ 500 משפחות, אזי אתה בבעי', רק אברכים צעירים שגרים בדירות להשכרה יש כ-500.

יוסף,
אם כך איפה הם בתפילות ובטיש של האדמו"ר הר"י מויזניץ

למה בבאטעס שערך לא היו בשבת רגילה יותר מ 700 איש בחורים ואברכים גם יחדיו.

תגידו לי אין לכם מה לעשות עם הזמן רק לריב פה על שטויות והבלים מה אתכם לכו ללמוד או לעבוד

ו וי ויז ויזניץ אין על ויזניץ אין אין

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *