אי אפשר לתאר את החוויה הרוחנית שחוו אלפי חסידי ויז'ניץ אמש שבת קודש, אך נביא כאן רשמים שלקטנו מפי החסידים, שגילו באוזננו את רגשותיהם העולים וגואים עם צאת השבת • גלריה

אלפי חסידי ויז'ניץ מכל רחבי הארץ והעולם שבתו השבת – פרשת ויקרא – בקריית ויזנ'יץ כדי להתחמם לאורו של מנהיגם ורבם החדש כ"ק אדמו"ר שליט"א, לכבוד השבת הראשונה, שבת החודש וראש חודש ניסן.

קרא עוד:

[postim]

הנהלת איגוד מוסדות ויז'ניץ יחד עם ועד הכנסת אורחים נערכו לקליטת קהל האלפים שבאו מכל ריכוזי אנ"ש מהארץ ומהתפוצות. 2,500 מיטות הוכנו והוצעו לאורחים בבנייני המוסדות. מטבח הישיבה סיפק בכל סעודה כ-4,000 מנות לאורחים ולתלמידי ישיבות ויז'ניץ בארה"ק.

בזמן הדלקת הנרות ירושלים – לפי מנהג ויז'ניץ – עלה האדמו"ר שליט"א לבית המדרש הגדול. עם כניסתו פתח בקול חוצב, בנוסח המלבב "הודו לה' כי טוב" כשהוא מוחא כף אל כף בהתלהבות, וכל הקהל מצטרף אחריו בקול אדיר.

לתפילת קבלת שבת ניגש האדמו"ר שליט"א, לאחר התפילה לא עברו הקהל בזה אחר זה לאחל א גוטע'ן שאבעס בשל העומס, האדמו"ר עלה לארון הקודש ובירך את כל הקהל בברכת א' גוט'ן שאבעס.

במשך שעתיים וחצי שחלפו מסיום התפילה ועד השעה שנקבעה לכניסתו של האדמו"ר שליט"א לעריכת הטיש – בית המדרש לבש צורה חדשה: טורבינות מיוחדות בהם 3,500 מקומות עמידה ובנות 10 קומות הוקמו לאורך כל בית המדרש. עשרות שורות של ספסלים סודרו לצד השולחן המרכזי ובהם למעלה מ-1,800 מקומות ישיבה.

הס הושלך בביהמ"ד עם כניסתו של האדמו"ר שליט"א בפנים מפיקות יראה עילאית לעריכת הטיש. הקהל הקדוש החל לשיר גוט שבת, ושוב, הס הושלך בקהל בזמן שהאדמו"ר פתח באמירת 'שלום עליכם'.

לימין האדמו"ר ישב גיסו הרה"ג רבי מנחם ארנסטר שליט"א – ראש ישיבת ויזנ'יץ, ולשמאלו הרה"ג רבי ישראל אליעזר אדלר שליט"א – רב קהילת  ויז'ניץ רחובות.

האדמו"ר שליט"א פתח בזמר 'כל מקדש' לפני נטילת ידיים, בהתלהבות וברגש קודש, מטעים כל תיבה ותיבה במתיקות נעימה, מתענג על אהבת ונועם קדושת השבת. אחר כך הורה לאחד מזקני החסידים לפצוח באחד מניגוני השמחה המיוחדים לעת הזו, כאשר האדמו"ר מרומם ומלהיב בידו את קהל חסידיו ומעריציו.

האדמו"ר לא אמר דבר תורה, כמנהג אביו הק' זצ"ל, שלא לומר תורה עד לסיום שלושים ימי האבל. אחר ברכת המזון קמו לריקוד נלהב. ריקוד זה היווה את אות הפתיחה לעריכת השולחן השני – ה"צוויטען טיש". בעלי השמחות העמידו פירות ובחורי חמד שהגיעו לגיל בר מצוה עלו להרצות בפני האדמו"ר מתוך דרשת הבר מצוה ולקבל פרי לברכה.

אח"כ שר האדמו"ר את סדר הזמירות כפי שנהג אביו הקדוש זצ"ל. כשהשיא מגיע בעת שירת "קה ריבון" במתיקות נפלאה ובהדרת קודש ברתת ובזיע.

בתפילת שחרית ניגש האדמו"ר ל"שוכן עד" ולתפילת הלל.  כמו כן הפטיר 'החודש' וניגש לתפילת מוסף – החודש. לאחר התפילה שימש בסנדקאות בברית ונכנס לקידושא רבא בהיכל הישיבה.

חידוש מרענן היה בעריכת השולחן "מיטאג טיש" שנערך כשעה לאחר סיום התפילה. האדמו"ר הורה לאברכים לבוא לטיש רק לאחר שעה וחצי מסיום התפילה, כדי שלא לפגוע בשולחן השבת. ואילו מהבחורים ביקש האדמו"ר לבוא כבר שעה אחרי התפילה, כך שבתחילת הטיש נכחו בחורים בלבד.

סעודה שלישית נערכה בבית המדרש הגדול שהיה שרוי בעלטה גמורה. האדמו"ר שר את סדר הזמירות כשעל פניו נסוכה יראה עילאית. מה נורא היה המחזה, מסביב שוררת כאמור עלטה ורק פני הרבי מאירים בזוך ומקרינים קרני הוד של התעוררות ותשובה, של דבקות והתעלות. האדמו"ר שר בדבקות עצומה ובהשתפכות הנפש, בקול מעורר עד שיתי הנפש, והקהל שר אחריו בהתעוררות ודביקות.

בזמן מוצאי שבת הכריז המשב"ק, הרה"ג רבי שאול גרינברגר כי בהוראת האדמו"ר אסור לצלם את מהלך הטיש ובזמן ההבדלה וכן בדרכו לביתו.

הס הושלך באולם כשהאדמו"ר החל לדבר לקהל. בככי עצום פתח את דבריו "לב יודע מרת נפשו, אבותיי הקדושים היו ראויים לכהן כאדמו"רים. הם קידשו את עצמם בימי נעוריהם", בכה האדמו"ר והמשיך: "אבל אני, איני ראוי לאיצטלא זו – וזו גזירת הקהל".

עוד המשיך הרבי: "קשה לי כשקורים לי רבי. איני רוצה שיכתבו ויקראו לי 'כבוד קדושת'. מביאים לי קויטלך ואיני ראוי לזה. אי"ה כל הקויטלך אמסור על הציון של אבי הקדוש שימלא כל משאלותיכם לטובה".

בסיום דבריו קרא לקהל לתמוך במפעל קמחא דפסחא שייסד אביו הקדוש, המתנהל ע"י המשב"ק ר' הערשל הכהן כץ.

לאחר תפילת ערבית הבדיל על הכוס ולאחר מכן קהל האלפים עבר לברך ולהתברך בברכת א' גוטע וואך וא' גוט'ן חודש בביתו נאווה קודש.

צפו בגלריה, ההכנות לקראת שבת בקרית ויז'ניץ, האדמו"ר מויז'ניץ בדרכו לבית המדרש ערב שבת.

צילום: שוקי לרר

yuyuyDSC_0526 yuyuyDSC_0530 yuyuyDSC_0533 yuyuyDSC_0535 yuyuyDSC_0537 yuyuyDSC_0539 yuyuyDSC_0540 yuyuyDSC_0545 yuyuyDSC_0547 yuyuyDSC_0549 yuyuyDSC_0550 yuyuyDSC_0552 yuyuyDSC_0553 yuyuyDSC_0554 yuyuyDSC_0556 yuyuyDSC_0558 yuyuyDSC_0567 yuyuyDSC_0576 yuyuyDSC_0579 yuyuyDSC_0582 yuyuyDSC_0588 yuyuyDSC_0616 yuyuyDSC_0618 yuyuyDSC_0619 yuyuyDSC_0623 yuyuyDSC_0626 yuyuyDSC_0628 yuyuyDSC_0629 yuyuyDSC_0633 yuyuyDSC_0635 yuyuyDSC_0637 yuyuyDSC_0643 yuyuyDSC_0645 yuyuyDSC_0656 yuyuyDSC_0659 yuyuyDSC_0662 yuyuyDSC_0670 yuyuyDSC_0673 yuyuyDSC_0675 yuyuyDSC_0684 yuyuyDSC_0691 yuyuyDSC_0698 yuyuyDSC_0717 yuyuyDSC_0721 yuyuyDSC_0723 yuyuyDSC_0725 yuyuyDSC_0728 yuyuyDSC_0730 yuyuyDSC_0738 yuyuyDSC_0743 yuyuyDSC_0747 yuyuyDSC_0748 yuyuyDSC_0749 yuyuyDSC_0755 yuyuyDSC_0756 yuyuyDSC_0757 yuyuyDSC_0761