במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א, נערך כינוס חיזוק לבחורי החמד המקיימים 'ככל אשר יורוך' בהימנעות מהתייצבות בלשכת הגיוס • הגה"צ שליט"א עודדם וחיזקם לבל יסורו מהדרך שהורו להם רבותיהם • צילום: JDN