לרגל הילולת מרן ה'חזון איש' זי"ע, ומרן בעל 'אבי עזרי' זצ"ל, מסר הגאון רבי יצחק קולדצקי שליט"א, שיחת חיזוק מיוחדת בעניני קנין התורה • השיחה נערכה בהיכל בית המדרש המרכזי 'מנין אברכים' ברחוב אבוחצירה בבני ברק, בהשתתפות קהל רב • צילום: שוקי לרר