ברוך ה' שזכינו להופעתו של כ"ק מרן אדמו"ר מאשלג שליט"א בשמחה הגדולה. בית צדיקים יעמוד. היתה שמחה גדולה מאוד. אשרי עין ראתה כל אלה.