אמש נערכה שמחת נישואי נכד כ”ק האדמו”ר מקאמארנא בית שמש שליט”א, בן לבנו הרה”צ ר’ ישראל יצחק סאפרין שליט”א, חתן כ”ק האדמו”ר מאשלג שליט”א, עב”ג נכדת הגאון רבי יהושע בריסק זצ”ל אב”ד טשעקא, בת לבנו הרב הרב מרדכי בריסק יו”ר קהל מחזיקי הדת בארץ הקודש • צילום: שוקי לרר