קהל רב ובראשם אדמו"רים ורבנים רבים, השתתפו אמש בשמחת התנאים לנכדת כ”ק האדמו”ר מקרעטשניף ירושלים שליט”א, בת לחתנו הרה”צ רבי משה אשכנזי שליט”א, בן כ”ק האדמו”ר מאלעסק שליט”א, עב”ג בת הרה”צ רבי צמח דוד רבינוביץ שליט”א בן כ"ק האדמו"ר מביאלא פשיסחא זצ"ל • צילום: שוקי לרר