בביתו של כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א, נערכה פגישה עילאית עם הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א גאב"ד קהילת יורה דעה, הגאון רבי יצחק אליעזר יאקאב שליט"א רב בית המדרש תבואות שור, והגאון רבי שמואל יהודה הירש שליט"א רב בכשרות הבשר של העדה החרדית, כאשר הם משוחחים בעניני שחיטה ומילה • צפו