שבוע שלם של חיזוק רוחני ושמימי היה מנת חלקם של המוני חסידי באבוב בלונדון הבירה • האדמו"ר שליט"א הגיע לעיר במטרה לגייס כספים למען המוסדות בב"פ • סיכום המסע המרומם מלווה בתמונות

ימים עילאים עברו על חסידי באבוב בלונדון הבירה, שזכו לימים בודדים אך מלאי קדושה וטהרה בצלו של רבם ומאורם כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א שהגיע ללונדון למסע קצר במטרה לגייס כספים לטובת איחוד מוסדות באבוב בבורו פארק, וכמו"כ התפלל על ציון קדשו של רבן של ישראל הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע.

קרא עוד:

[postim]

לקראת ערבו של יום רביעי (כ' אדר) עזב האדמו"ר את ביתו נאוה קודש בב"פ לשדה התעופה JFK עם טיסה לוורשה – פולין, עם קבוצה מצומצמת של משמשים, הרבי נחת בוורשה בבוקרו של יום חמישי בשדה התעופה התפלל תפילת שחרית, ומשם עלה האדמו"ר לטיסה לריישא, במשך שהותו בשדה התעופה ובמטוס בדרך לריישא נצלו ההמון שהיו  ג"כ בדרכם לשפוך שיח אצל הציון הק' בליזענסק את ההזדמנות והגישו קוויטלעך שהרבי יעלה אותם ויתפלל עבורים על הציון.

בליזענסק פנה האדמו"ר מיד לביהמ"ד במקום והתפלל תפילת מנחה ושמע קריאת התורה, ואף בירך ברכת הגומל, לאחמ"כ חילק האדמו"ר צדקה למקוששים, ועלה לציון הקדוש, הרבי נגיש עד לציון הק', ועמד שם יותר משעה, עמד והעתיר לישועות הכלל והפרט, משם פנה האדמו"ר, ועשה את דרכו חזרה לשדה התעופה בדרכו ללונדון.

בשדה התעופה היתרו שבלונדון קבלוהו מאות חסידים שהגיעו לקבל את פניו, האדמו"ר שם פעמיו מיד לבית האכסניא אצל משפחת הנגיד המפו' ר' בנציון דונר ע"ה בשכונת גולדרס גרין.

בבוקר של יום שישי השתתף האדמו"ר בברית לנכד ידידו וש"ב הרה"ג ר' שלמה פרישוואסער שליט"א אב"ד סאסוב, השמחה נערכה בבית מדרשו כאשר האדמו"ר התכבד בברכות ואף השתתף בסעודת המצוה.

שבת מעין עולם הבא

לקראת שבת קודש נסע האדמו"ר לעיירת הנופש 'בורמוס' שבאנגליה, אך קהל החסידים התבקשו לא להגיע, והאדמו"ר שהה שם עם כמה מקרובים, ועם כ25 בחורים נכדי זקינו הרה"ק בעל הקדושת ציון מבאבוב זי"ע, שהרבי דיבר וחיזק אותם במשך השבת.

הסעודות שבת נערכו באווירה משפחתית, כאשר האדמו"ר כיבד כמה פעמים את הבחורים בני הנגיד ר' בנציון דונר ע"ה להגיד דברי תורה, ואף שיבח את דבריהם.

במוצש"ק חזר האדמו"ר לגולדרס גרין, שם ערך סעודת מלוה מלכה לחסידיו ולתושבי השכונה, בסעודה השתתפו מאות אנשים ועשרות מרבני המקום.

בדברים חמים לכבודו של האורח החשוב קיבל כ"ק הגה"צ רבי אלחנן היילפרין שליט"א גאב"ד ראדמישלא את פניו של האדמו"ר, ואף ציווה את בנו הרה"ג ר' חיים לשאת דברים.

בהמשך הערב סיפר האדמו"ר סיפורי צדיקים כנהוג, לאחמ"כ זכה הקהל לעבור את פניו ולהתברך מפי קדשו.

הימים הבאים של ביקורו של האדמו"ר הוקדשו אך ורק למטרת גיוס כספים כאשר בכל יום נערכו מסיבות רבות לטובת המוסדות כאשר חסידי באבוב, ונגידי השכונות החרדיות סטמפורד היל וגולדרס גרין תורמים בהמוניהם, למען החזקת המוסדות ולהקל על העול הכבד שמונח על כתפי כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בערבו של יום ראשון הגיע האדמו"ר לסטמפורד היל, שם התאכסן בביתו של הרה"ג ר' יחזקאל שלאף שליט"א אב"ד ביאלאווא אשר פתח את ביתו לרחבה לאדמו"ר ולפמליתו.

לאחר מכן זכו אלפי תושבי סטמפורד היל, לשמוע מפי האדמו"ר פלפול שיעור כללי, בענייני פסח המשמש ובא, השיעור התקיים בבית המדרש הגדול של ויזניץ (מונסי) ברחוב קלפטן קאמאן, ביהמ"ד היה מלא עד אפס מקום מאלפי האנשים שצבאו על כל פתח אפשרי, כדי לקלוט ולהפנים את דברי האדמו"ר.

האדמו"ר פתח את דבריו בכבוד האכסניא, ומיד ציין שעומדים אנו בימי האבילות עם פטירת אחד ממנהיגי וגדולי האדמו"ר כ"ק מרן אדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל, האדמו"ר אף ביטא את תנחומיו הכנים לאחיו כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ  מונסי שליט"א ובירכו שהקב"ה יאריך ימיו בטוב ובנעימים, ואז במשך שעה שלמה פלפל האדמו"ר את שיעורו במתק לשונו ובהסברו הבהיר.

בסיום עברו כל הקהל להודות לאדמו"ר ולברכו בברכת שלום, משם המשיך האדמו"ר והגיע לביקור בבית המרא דאתרא כ"ק הגה"צ רבי אפרים פאדווא שליט"א גאב"ד לונדון.

ביום שני זכו החסידים שהאדמו"ר הגיעו והתפלל עמם תפילת שחרית ואף ערך בסיומה מסיבת לחיים והשמיע מדברות קדשו בענין קדושת בית המדרש, שהעיקר הוא אהבה אחדות ודיבוק חברים.

האדמו"ר גם ביקר בת"ת של החסידות ונשא דבריו בפני ילדי החמד, ואף חילק להם מיני מתיקה וספרי תהילים.

ביום רביעי הסתיים לו המסע הרוחני והמרגש, האדמו"ר יצא מן העיר לעבר ביתו שבבורו פארק, והותיר רושם עז וניכר בעיר הבירה, שלא תשכח זמן רב את הביקור המרומם.

צפו בגלריה מרהיבה, סיכום מסעו של האדמו"ר בלונדון:

האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (4) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (5) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (1) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (6) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (2) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (7) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (3) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (8) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (9) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (10) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (11) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (12) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (13) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (14) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (15) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (16) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (17) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (18) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (19) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (20) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (21) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (22) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (23) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (24) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (25) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (26) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (27) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (28) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (29) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (30) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (31) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (32) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (33) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (34) האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (35)