כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א הגיע ביום חמישי למאפיית המצות בקרית יואל מונורו אשר תחת השגחתו המהודרת, סייר בין המחלקות השונות ועסק במלאכת האפיה • גלריה

כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א הגיע ביום חמישי למאפיית המצות בקרית יואל מונורו אשר תחת השגחתו המהודרת, האדמו"ר ברר חיטים וטחן אותם, לאחר מכן ניגש למקום הרדידה וחילק בצק לתלמידי הישיבה שאפו מצות עמו בצוותא חדא, כמו כן פיקח על הכנסת והוצאת המצות.

צפו בגלריה מרהיבה האדמו"ר מסאטמאר שליט"א בטחינת חיטים ואפיית מצות:

האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (1) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (2) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (3) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (4) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (5) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (6) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (7) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (8) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (9) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (10) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (11) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (12) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (13) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (14) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (15) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (16) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (17) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (18) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (19) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (20) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (21) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (22) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (23) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (24) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (25) האדמו''ר מסאטמאר באפיית מצות (26)