בשמחת השבע ברכות לנכדת שלוחא דרבנן ח"כ הרב ישראל אייכלר שליט"א, אשר התקיימה בביתו, הגיע הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א, ונטל חלק בשמחה במשך זמן רב • הגה"צ שליט"א רקד עם החתן והמחותנים וברכם בברכות לרוב • צפו